ИСТОРИЯ


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕБНОТО ДЕЛО


П ървото килийно училище в селото е открито приблизително около 1856 година. То било смесено. Първи учители в него били свещеника на селото , а след разрастването му Гани Ганчев и Цони Дикманов родом от Сеново.

Първаначалното смесено училище е открито през 1875 година и закрито през 1884 година по неизвестни причини. Други училища в селото не е имало. Учебните заведения са открити по инициатива на някои будни хора в селото като Христо Чобанов и Кючюк Иван родом от Сеново.

У чилището отначало/около 2 години/ се е помещавало в часни помещения. Първата училищна сграда е била построена две години след откриване на училището-около 1858 година. Тя е имала приблизително следните размери:дължина -10,50 м,широчина-7 м и височина 2,50. Училищната сграда съдържала три стаи, от които първата и най-голяма е служела за църква , а другите две по-малки за учебни стаи.

Второто училище е било построено през 1880 година с четири класни стаи в центъра на селото .Това училище е задоволявало нуждите на селото до 1921 година. Откриването на Сеновската смесена прогимназия е станало на 6-ти септември 1920 година с персонал две учителки , а именно: Мара Стефанова и Недялка Чиплакова.