Повече от 140 години училищно дело

На живописна височина, обърнало поглед на юг – това е нашето училище в град Сеново – резултат от благородното дело на предците преди век и половина, вградили мечтите си в него.

Вдъхнали му дух идните поколения, утвърдили традиции, сторили най – трудното – развили го, запазили го. Днес училището позитивно обединява много хора – нe само учители, но и родители, служители, общественост.

ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ


Д игитализацията навлиза в нашето ежедневие все по-устремено. Един от многото плюсове на е-учебниците е, че може да се поберат в едно устройство и да бъдат достъпни винаги и навсякъде.

Просвета Плюс

1. клас
2. клас
3. клас

 

ЗНАНИЕ И ЛИТЕРУРА

ВИНАГИ ОТВОРЕНА, ВИНАГИ ДОСТЪПНА


НАШАТА Е-БИБЛИОТЕКА